Реклама

Очаквайте скоро!
Разговор в междучасието преди география: Ученик 1: Ще бягаме ли по география? Ученик 2: Защо? Ученик 1: Имаме заместник - Коцев. Ученик 2: К'о? Ученик 3: ...цев.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя