Реклама

Очаквайте скоро!
Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя