Контакти

Връзка за:
Име:
E-mail:
Съобщение:
По брега на реката вървял Челкаш и през скъсаните му панталони се виждал пролетарският му произход.