Контакти

Връзка за:
Име:
E-mail:
Съобщение:
Лирическият герой на Вапцаров са селяните, с увиснали мустаци и потури, в които обаче има нещо силно, здраво и желязно...