Изпит

Домашно.net ви дава възможност да проверите нивото на своите знания и умения чрез виртуални изпити.

7 клас

Изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в два модула по формите, одобрени от МОМН за учебната 2010/2011.

Защо да се явите на виртуалните изпити?

1. Тествате своите знания и умения чрез тестове, разработени от висикоквалифицирани преподаватели и съобразени с всички изисквания на МОМН, в съответствие с очакваните реални тестове на предстоящите изпити.

2. Тествате умението си за решаване на тестовете за точно определено време.

3. Правите виртуалния изпит в удобно за вас време и място, с минимални средства.

4. Получавате бърза, точна и обективна оценка (включително по втори модул), която можете да съпоставите с оценките на останалите участници във виртуалните изпити.

Учител по биология: - В момента по коридора минават някакви олигозахариди.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя