Контролно

Очаквайте скоро контролни по математика за всички класове!
Кочо го извади кървав от жена си и го заби в себе си!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя