Контролно

Очаквайте скоро контролни по математика за всички класове!
Пушкин се движел във висшето общество и движел там и жена си.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя