Контролно

Очаквайте скоро контролни по математика за всички класове!
Елин Пелин разказва за своята братовчедка, с която малко се познавали, но и до днес си спомня много ясно.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя