Контролно

Очаквайте скоро контролни по математика за всички класове!
Българската армия се е състояла предимно от коне.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя