Баба Тонка - видна българска революционерка, размахала бяла кърпичка, с риск да забележат, че не таи лоши намерения.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя