Полезно

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2012/2013 година
 • 01.11.2012 г. – 04.11.2012 г. вкл. – есенна
 • 22.12.2012 г. – 06.01.2013 г. вкл. – Коледна
 • 23.02.2013 г. – 25.02.2013 г. вкл. – зимна
 • 29.03.2013 г. – 07.04.2013 г. вкл. – пролетна и Великденска за І-ХІ клас
 • 29.03.2013 г. – 31.03.2013 г. вкл. – пролетна и Великденска за ХІІ клас
Неучебни дни
 • 21.05.2013 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
 • 23.05.2013 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
Начало на втория учебен срок на учебната 2012/2013 година
 • 06.02.2013 г.
Край на втория учебен срок на учебната 2012/2013 година
 • 24.05.2013 г. – I клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2013 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2013 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2013 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
 • 30.06.2013 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)
 • 14.05.2013 г. – XII клас (13 учебни седмици)
Кандидатстване след 7 клас
Тургенев показал жената в по-разширен вид.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя