Аритметична прогресия

Аритметична прогресия
Учител прави забележка на ученик: - Не ми се усмихвай тихичко!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя