Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b > 0; ax > b

Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b > 0; ax > b
От ученическо съченение на тема "Какъв искам да стана": Я сакам да станем от ония, къде подигат балерините.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя