Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0; ax = b

Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0; ax = b
Сутрин ученик среща учител по коридорите: Ученикът сънен: Добър ден! Учителят също сънен: Добър вечер!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя