Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0; ax = b

Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0; ax = b
В стаята влиза непознат учител. Ученик: - Тебе кой те пусна в час, бе?!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя