Намиране на неизвестен множител, делимо и делител

Намиране на неизвестен множител, делимо и делител
От него не чу друга ласкава дума, освен глупачка.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя