Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител

Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител
След завземането на властта от Мусолини, населението на Италия се удвоило благодарение на личните му заслуги.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя