Отношение между бройни единици

Отношение между бройни единици
Накрая Великата карта узаконила никой свободен човек да не бъде бесен два пъти за едно и също престъпление.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя