Показателна функция

Показателна функция
Класната разглежда списък: Кой е написал "аз"? Чува се глас на някой от стаята: Аз!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя