Пропорции

Пропорции
Мюце в живота си много е страдал, но за щастие можел да се облекчава сред природата.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя