Разположение на корените на квадратното уравнение върху числовата ос

Разположение на корените на квадратното уравнение върху числовата ос
Хан Крум издебнал самозадоволените ромеи в дерето и ги изненадал отзад.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя