Ред на действията

Ред на действията
Карл Маркс станал един от братята Маркс.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя