Решаване на биквадратни уравнения

Решаване на биквадратни уравнения
Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магарица.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя