Решаване на биквадратни уравнения

Решаване на биквадратни уравнения
Учител към ученик, заплашен от изгонване заради твърде много забележки: - Ще ти напиша забележка! - Не, не, недейте!!! Няма да мълча, няма и думичка да Ви кажа!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя