Решаване на квадратни неравенства и системи неравенства от втора степен

Решаване на квадратни неравенства и системи неравенства от втора степен
Зимата на 1620 била тежка за заселниците. Много хора умрели и много бебета били родени. За всичко това бил отговорен Капитан Джон Смит.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя