Решаване на квадратни неравенства и системи неравенства от втора степен

Решаване на квадратни неравенства и системи неравенства от втора степен
Учител по математика: ...ето сега ще пъхнем един корен отдолу и членовете ви ще изпопадат...
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя