Геометрична прогресия

Геометрична прогресия
Учител предава урок, докато в стаята се чува говор: - Това са функционални групи, които съдържат... Георги и Калоян!!!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя