Сложна лихва

Сложна лихва
Ученик си преговаря по история през междучасието и си мърмори: Хенри IV... Друг ученик: Приятно ми е, Калоян.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя