Сложна лихва

Сложна лихва
Има твърди, течни и грациозни тела. Под действието на топлината телата се разширяват. Пример за това: през лятото дните се удължават.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя