Степен с показател естествено число

Степен с показател естествено число
Франция била в много сериозно положение. Френската революция завършила преди да започне.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя