Степен с показател естествено число

Степен с показател естествено число
Учител към ученик относно цитат от текст по литература: - Кажи на коя страница е това. - 181! - Да, точно така, 182!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя