Степенуване

Степенуване
Момчето хванало свинята с едната ръка за ухото, а с другата за кръста.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя