Тъждества

Тъждества
Жените от племето пееха и танцуваха около огъня, а малките членове oтмерваха ритмично такта.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя