Умножение и деление на естествени числа

Умножение и деление на естествени числа
Карл V е роден при леля си, защото майка му тогава не била там.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя