Умножение и деление със 10, 100, 1000 и т.н.

Умножение и деление със 10, 100, 1000 и т.н.
За да стане богато, момчето не може да продължава в същия дух на срам и говедарство.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя