Уравнения и неравенства

Уравнения и неравенства
Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя