Функции y = f(x)

Функции y = f(x)
Неговите очи с нежност се гледаха едно друго.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя