Ирационални неравенства

Ирационални неравенства
Учител иронично: Уу, вие ме изплашихте направо! Ученик: Ама то и вие не сте много хубава...
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя