Вектори

Вектори
Учител прави забележка на ученик, който се клати на стола: - Ако столът можеше да говори, щеше да те ритне.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя