Еднакви триъгълници

Еднакви триъгълници
Дох Кихот бил 50-годишен младеж с плешив кон. (из класна работа по литература)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя