Еднакви триъгълници

Еднакви триъгълници
Ученик след изтощителен час по биология: - Запалката ти стърчи като монозахариден остатък.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя