Еднаквости

Еднаквости
Баба Илийца бръкнала в пазвата си, но там не намерила нищо освен малко сухи корички.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя