Лица на равнинни фигури

Лица на равнинни фигури
По площада, марширувайки, минаха танкове.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя