Лица на равнинни фигури

Лица на равнинни фигури
Едно време живеели големи животни, наречени динозаври, които поради смяна на сезона измрели.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя