Метрични зависимости

Метрични зависимости
Учител по литература изпитва ученик: - С какви други хора общува Робинзон Крузо? - Ами... С кораба.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя