Метрични зависимости

Метрични зависимости
По време на Олимпийските игри гърците устройвали състезания, скачали и се замеряли с дискове.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя