Намиране на елементите на триъгълник

Намиране на елементите на триъгълник
Художникът бил поразен от позата на нейното лице.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя