Намиране на елементите на триъгълник

Намиране на елементите на триъгълник
Доячката слезе от трибуната и на нея веднага се качи председателят.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя