Квадратна функция. Графика на функциите y = ax², y = √x и y = ax² + bx + c

Квадратна функция. Графика на функциите y = ax², y = √x и y = ax² + bx + c
Този държавник отива да инквизира житцето на бедния народ.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя