Квадратна функция. Графика на функциите y = ax², y = √x и y = ax² + bx + c

Квадратна функция. Графика на функциите y = ax², y = √x и y = ax² + bx + c
Учител предава урок, докато в стаята се чува говор: - Това са функционални групи, които съдържат... Георги и Калоян!!!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя