Намиране на елементите на успоредник и трапец

Намиране на елементите на успоредник и трапец
Ученик закъснява за час. Учителят с ирония: Извинете, че влязох преди вас! Ученикът: Е, нищо, да не се повтаря.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя