Окръжност

Окръжност
Големият град е направил Павел ненормален, благодарение на това умряла жена му.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя