Окръжност

Окръжност
Учител по време на час: - Двамата отсъстващи ми пречат, особено втория, на който не му млъкват устата!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя