Окръжност, кръг

Окръжност, кръг
- Река Силистра... (по време на устен изпит по География)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя