Окръжност, кръг

Окръжност, кръг
Вапцаров облича и съблича живота така, че да го видим без грим.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя