Окръжност, кръг

Окръжност, кръг
Първите любовни успехи на Павел били лоши – оженил се.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя