Отсечка

Отсечка
Учител обяснява урока си: - Вероятно има хора, на които по-трудно им влиза.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя