Равнобедрен и равностранен триъгълник

Равнобедрен и равностранен триъгълник
Тъй като народа е нямал с какво да посрещне освободителите, той ги е посрещал с хляб и сол.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя