Ръбести тела (многостени)

Ръбести тела (многостени)
След завземането на властта от Мусолини, населението на Италия се удвоило благодарение на личните му заслуги.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя