Квадратни неравенства

Квадратни неравенства
Андромаха се пожертвала за сина си. Тя е образец за гръцка девица.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя