Свойство на външен ъгъл

Свойство на външен ъгъл
Учител прави забележка на шумен клас: Внимавайте, Веселина, Моника и останалите! Обажда се ученик: Аз съм останал. Само един път!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя