Симетрала на отсечка

Симетрала на отсечка
Тогава кошутата погледнала с подмокрени очи. (из свободно съчинение в седми клас)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя