Синусова теорема

Синусова теорема
Фамусов съдел за хората не по вътрешностите, а по външностите.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя