Синусова теорема

Синусова теорема
Ако Ангелинка приличаше на майка си, щеше дни наред да стряска с вида си околностите.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя