Синусова теорема

Синусова теорема
Днес учихме за едноклетъчни животни - за амебата и ЧАТАЛЧЕТО. (ученик за урока по природознание)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя