Скаларно произведение на два вектора

Скаларно произведение на два вектора
Тургенев показал жената в по-разширен вид.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя