Скаларно произведение на два вектора

Скаларно произведение на два вектора
Учител пише 6 на сравнително слаб ученик: - Имаш голям израстък.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя