Скаларно произведение на два вектора

Скаларно произведение на два вектора
Кучето си тръгна, въртейки с благодарност опашка. Няма много хора, които могат да го направят!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя