Съседни ъгли и противоположни (връхни) ъгли

Съседни ъгли и противоположни (връхни) ъгли
Деца по време на игра на футбол: - Внимавайте, този бяга като крокодил!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя