Съседни ъгли и противоположни (връхни) ъгли

Съседни ъгли и противоположни (връхни) ъгли
Учител по география: - Кой може да изброи природни ресурси в България? - КИСЕЛОТО МЛЯКООО!!!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя