Точка, права, начупена, крива линия

Точка, права, начупена, крива линия
Учител прави забележка на шумен клас: - Тихо! - Няма го.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя