Точка, права, начупена, крива линия

Точка, права, начупена, крива линия
В стаята гръмко тиктакаше слънчевият часовник.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя