Тригонометрични функции 1

Тригонометрични функции 1
- Г-жо, отивам да се самоубия! - Добре, ще ти пиша неизвинено.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя