Тригонометрични функции 2

Тригонометрични функции 2
Законът на Архимед (втори вариант): Всяко тяло потопено във вода, излиза мокро.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя